ÁLLÁSFOGLALÁS

Az elmúlt hónapokban több – a pszichológus szakma és a pszichológia tudományának egyes szakágai által is hosszú ideje intenzíven tanulmányozott – kérdés aktuálpolitikai kontextusban lett ellentétes véleményeket tartalmazó vita tárgya internetes fórumokon és a sajtó nyilvánosságában.
Korábban a migráció, legutóbb a társadalmi nem kérdéskörében sokan fejtették ki álláspontjukat szakmatársaink és tagtársaink is. Az MPT elnöksége a szabad véleménynyilvánítás jogát tisztelve és gyakorlását támogatva azt ajánlja tagjainak, hogy olyan szakmai fórumokon fejtsék ki szakmai érveiket, amelyek fenntartását nem aktuálpolitikai érdekek motiválják, hanem a tudomány fejlesztése a gondolatok ütköztetése által. Történjen ez olyan szakmai közegben, amelyben egymás tisztelete, a szakmai etikai előírások megtartása és az egymás gondolatai iránti tolerancia a természetes. Társaságunk mindenkor szívesen biztosít fórumot az ilyen szakmai vitáknak.

Vargha András Oláh Attila
főtitkár elnök