Magyar Pszichológiai Szemle

A Magyar Pszichológiai Társaság (MPT), mint a folyóirat alapítója és tulajdonosa pályázatot hirdet

a Magyar Pszichológiai Szemle

főszerkesztői pozíciójára

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázat röviden, 1-3 oldalban fejtse ki a jövendő főszerkesztő elképzeléseit a folyóirat működtetéséről, arról, hogy hogyan szolgálja az a magyar nyelvű pszichológiai tudományos közlés és a szakma hivatásbeli integrációjának céljait. A pályázat térjen ki arra, hogy hogyan képzeli el a lap rendszeres megjelentetését (kiadói konstrukció), s – nevek felsorolása nélkül – milyen rovatszerkezetben és szerkesztőségi struktúrában képzeli el a folyóirat működtetését.

A szerkesztési struktúra – beleértve a rovatokat s a rovatvezetőket is – a megválasztott főszerkesztő hatásköre, míg az ellenőrző és minőségbiztosítási szerepet betöltő Szerkesztőbizottságot a főszerkesztő javaslatát is mérlegelve az MTA Pszichológiai Tudományos Bizottsága állítja össze.

A tulajdonos kikötései: a folyóirat legyen magyar nyelvű, részletes angol kivonattal, jelenjen meg papíron s elektronikusan is, indexelje a PsychInfo, s lehetőleg más kivonatoló rendszerek is.

A pályázatokról az MPT közgyűlése dönt, egy előterjesztő bizottság véleményét meghallgatva.

A megbízandó főszerkesztő mandátuma 2015. július 1-től érvényes, első alkalommal 5 évre, mely korlátlan alkalommal meghosszabbítható.

A főszerkesztő meghívottként részt vesz az MPT Vezetőségi Ülésein, s kérésre közgyűlési beszámolókat készít a Szemle működéséről.

Átadás-átvétel. A jelenlegi főszerkesztő és stábja készíti el a 2015-ös, 70. kötetet. 2015. július 1-vel átadja a munkában lévő kéziratokat az összes információval, s a bíráló rendszer üzemeltetését. A 71. kötetet már az új szerkesztőség jelenteti meg. A pályázatot mpt@ppk.elte.hu címre küldjék.

  1. 02. 19.

Dr. Oláh Attila

az MPT elnöke